Cultivamos un mundo mellor. Ver máis...

Ence ocupa unha posición de provedor estratéxico na industria do papel en Europa, destacando o seu liderado dentro dos segmentos de tisú, especialidades e papel impresión e escritura.

A compañía é o líder europeo en produción de celulosa de eucalipto branquexada (BEKP) e segundo en vendas. A celulosa de Ence procede nun 100% de plantacións forestais que garanten unha orixe controlado e sostible da madeira. A súa capacidade de produción superior a 1.300.000 t/ano, representa case o 60% da oferta de celulosa de mercado de eucalipto fabricada en Europa.

As fábricas de Ence, incluída a xestión comercial e de vendas, contan coa certificación da Cadea de Custodia, o que cobre a fase entre a recepción de madeira e a entrega da celulosa aos clientes, segundo os dous esquemas internacionalmente recoñecidos.

Ence comprométese a que a madeira empregada no seu proceso produtivo exclúe explicitamente as seguintes orixes:

  • Madeira extraida ilicitamente.
  • Madeira aproveitada en violación de dereitos tradicionais e civís.
  • Madeira aproveitada en bosques cuxos altos valores de conservación estean ameazados polas actividades de manexo.
  • Madeira aproveitada en bosques que se estean a converter a plantacións ou usos non forestais.
  • Madeira proveniente de bosques nos que se planten árbores modificadas xeneticamente.

Así mesmo, Ence mantén a disposición pública, mediante solicitude específica a través do contacto electrónico que se indica nesta web, os documentos de Cadea de Custodia relativos

Ence, primeiro xestor forestal de España

A creación de patrimonio forestal, a investigación aplicada ao rendemento das especies, o seu cultivo, coidado e mantemento para a extracción de madeira e biomasa constitúen as nosas actividades principais en materia forestal.

Para iso, desenvolvemos unha xestión forestal transparente, eficiente e responsable, aplicando os criterios de responsabilidade empresarial máis esixentes e recoñecidos a nivel internacional.

Deste modo, Ence foi pioneira en acometer proxectos de certificación en España, non só das súas propias masas forestais, senón estendendo esta política ao seu ámbito inmediato fomentando a certificación das superficies dos seus socios e colaboradores.

Ademais, Ence pon todos os medios ao seu alcance para favorecer e potenciar a xestión do propietario forestal mediante a transferencia de coñecemento, a achega de planta mellorada a prezos competitivos, así como a través da formación e información e o desenvolvemento de programas de sensibilización ambiental.

Tal e como indica nas súas publicacións, Ence opera mediante un Plan de Xestión que integra un aproveitamento racional de todos os bens e servizos do monte, tanto os produtivos coma ecolóxicos e sociais.




+ 9 =
O interesado da o seu consentimento a que os seus datos persoais sexan tratados por ENCE – Energía y Celulosa S.A. como responsable do tratamento, co único fin de establecer contacto para a compra/venta de madeira. Así mesmo, infórmase de que os datos facilitados poderán ser cedidos a outras sociedades do grupo ou a terceiros que prestan servizo de soporte das aplicación.
Segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679, pode exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidade e Limitación do Tratamento. Para máis información consulte a Política de Privacidade.

Informámoslle que o noso sitio web usa cookies propias e de terceiros para poder prestar os seus servizos Ao continuar navegando, entendemos que acepta o seu uso. Información